Teenusepakkujad kes annavad krediiti; laen ilma isiku tuvastamiseta

Meie saidi valuutakalkulaator on vaid abistava eesmärgiga, seda ei tohiks broneerimisel pidada täpseks ning kehtivaks. Booking.com-ile kuulub veebisait www.booking.com. Kui teenusepakkuja ei täida oma kohustusi Booking.com-i ees, võib see viia teenusepakkuja eemaldamiseni Booking.com-ist. Ehkki GWB võib teha teenusepakkujate taustakontrolli avalikest allikatest, ei saa ta kinnitada, et iga teenusepakkuja on see, kes ta väidab end olevat. Neid kogukondlikke alasid tohib kasutada üksnes selleks, et saata ja võtta vastu sõnumeid ja materjale, mis on asjaomase foorumi puhul asjakohased ja sobivad. GWB-l puudub kontroll kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle, samuti äriühingute projektide üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle. Äriühing võib lepingu igal ajal üles öelda, lõpetades platvormi kasutamise. Teenusepakkujad Teenusepakkujad, kes on saanud õiguse oma broneerimistooteid või teenuseid pakkuda ning kelle pakkumisi kuvatakse veebisaidil www.booking.com, on Booking.com-iga lepingulises suhtes. Äriühing vastutab ainuisikuliselt oma teabe eest ja GWB on äriühingu teabe suhtes pelgalt passiivne veebipõhise jagamise ja avaldamise kanal. Kui GWB tühistab või peatab äriühingu õiguse kasutada platvormi ülaltoodud põhjusel, siis ei ole äriühingul õigust oma kasutamata kontojäägi tagastamisele. Kui broneerid veebisaidil www.booking.com, oled sa otseses lepingulises suhtes teenusepakkujaga, kelle juures sa broneeringu tegid. Avalik ruum - profiilid, e-posti süsteemid, blogid, teadetetahvlid, rakendused, töökuulutused, vestlusalad, uudisrühmad, foorumid, kogukonnad ja/või muud sõnumi- või suhtlusvõimalused, mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega. Konto, salasõna, turvalisus ja mobiiltelefoni kasutus Äriühing on oma konto ainus volitatud kasutaja.

Minilaod Teenused - Minilaod

. Teenusepakkujad saavad valida eelistatud projektid ja väljendada valmisolekut neis osaleda. Osana sellest lepingulisest suhtest saab Booking.com teenusepakkujalt komisjonitasu pärast seda, kui külastaja on teenusepakkuja majutuses peatunud või kasutanud vastavat teenust või toodet. GWB ei anna mingeid garantiisid teenusepakkuja kutsealase akrediteeringu, registreerimise ega litsentsi kohta. Registreeritud teenusepakkujad ei pea veebisaidil www.booking.com tingimata kõiki oma majutusvõimalusi pakkuma. Seejärel viige kursor veerus „Teie valikud“ asuva teksti kohale. Majutusasutused: Kui pole vastupidiselt märgitud, kuvatakse hindu majutuse ja kogu peatumise kohta. Booking.com haldab eelistatud majutusasutuste programmi. Neid teenuseid ja seda veebisaiti nimetatakse edaspidi platvormiks. Kui projekt on lõpetatud ja nii äriühing kui ka teenusepakkuja on selle lõplikku kestust kinnitanud, väljastab GWB äriühingule e-kirja teel arve. Võtke meiega ühendust, leiame koos Teile sobiva lao- või hoiuruumi lahenduse, vajaminevad kolimistarvikud ning teenusepakkujad, kes aitavad teil oma asjad Minilattu toimetada. Õiges suuruses valitud ruum tagab ka Samuti võite tulla tutvuma vabade kohapeal.  Selleks palume kindlasti eelnevalt ette helistada ja aeg kokku leppida tel. Otsingutulemuste lehel on võimalik leida teenusepakkujate arvu selles riigis, regioonis või linnas, kus teenust/toodet otsitakse. Majutusasutuste reiting Meie veebisaidi otsitulemuste lehel on asjakohase regiooni või linna majutusasutused sorteeritud vaikimisi või, mugava kasutuse eesmärgil, filtrite järgi, mis asuvad otsitulemuste lehe ülaosas. Teenusepakkujad kes annavad krediiti; laen ilma isiku tuvastamiseta. Kredit kirlaen.ee; laenud internetist. Äriühing peab kinnitama projekti kestust kolme tööpäeva jooksul pärast projekti lõppemist. Kui äriühing kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot, või kahtlustab muud turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama GWB-d. Vaidluste lahendamise viis See lepinguline suhe on loodud teenusepakkuja ja kasutaja vahel. Äriühing kasutab platvormi täielikult omal riisikol. Meie broneerimisteenus on kasutajatele tasuta. Teenusepakkujaid, kes soovivad projekti raames teenuseid osutada, esitletakse äriühingule ja äriühing saab valida parimad teenusepakkujad. Teenusepakkujad kes annavad krediiti; laen ilma isiku tuvastamiseta. Äriühing tagastab kõik originaaleksemplarid ja kõigi konfidentsiaalset teavet sisaldavate materjalide koopiad GWB-le lepingu ülesütlemisel mis tahes põhjusel. Seetõttu tuleb kõik peatumise reegleid või teenuste pakkumist puudutavad kaebused ja vaidlustused esitada otse teenusepakkujale. Ei GWB ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest. Lisatasu võidakse küsida mugavuste või lisavarustuste eest nagu hommikusöök, koristusteenus või internet. Enne teenuse osutamise algust peab äriühing tagama teenusepakkujale ohutu töökeskkonna. Booking.com ei lisa sarnaseid tooteid ja teenuseid, mida pakuvad professionaalsed või mitteprofessionaalsed teenusepakkujad, kellel pole Booking.com-iga lepingulist suhet. Äriühing peab viivitamata teavitama GWB-d kirjalikult asjaoludest, mille puhul võib olla tegu konfidentsiaalse teabe avaldamise, edastamise või kasutamisega. Te ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta. Kui kehtivate seaduste järgi pole ette nähtud muud viisid, tuleb kõik meie teenuseid ja üldisi tingimusi puudutavad vaidlustused edastada asjakohastele võimuorganitele, mis asuvad Amsterdamis Hollandis. Lisaks, olenemata vahenditest, mida äriühing saab kasutada teenuse osutaja valiku kiirendamiseks, vastutab iga äriühing oma teenusepakkuja valiku eest ja platvormi tingimuste läbirääkimiste eest ning GWB ei soovita ühtki konkreetset isikut. Vastav algoritm võtab reitingu loomisel arvesse mitmeid kriteeriumeid, nagu teenusepakkuja populaarsus oma külastajate seas, hinnad, klienditeeninduse tulemused, teatud broneeringuandmed, komisjonitasu ning komisjonitasu maksmise õigeaegsus. Äriühingu teave ja sarnasus Äriühingu teave on teave ja materjalid, mille äriühing esitab GWB-le või muudele kasutajatele seoses platvormil registreerimise ja platvormi kasutamisega, mh avalikus ruumis postitatud või kasutamiseks edastatud teave. Peale konto sulgemise või külmutamise on GWB-l õigus astuda juriidilisi samme, mh algatada tsiviil- või kriminaal menetlust - kahju hüvitamiseks. 3500 eurot laenu; kõige väiksem liisingu intress. Booking.com üritab veebisaiti www.booking.com reaalajas uuendada. Projekti kestuse muutmiseks on vaja teenusepakkuja nõusolekut. GWB on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku, sest GWB ise ei osale kasutajatevahelises kontaktis ega ülesande täitmisel ega sõlmi teenuse osutamise lepingut ja/või töölepingut teenusepakkujaga.

Booking.com on Booking Holdings Inc.-i omanduses tütarettevõte. Kasutustingimused hõlmavad privaatsuspõhimõtteid ning kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks. Palun pane tähele, et maksud võivad erineda ka kohalike võimude langetavatest otsustest sõltuvalt. GWB ütleb sõnaselgelt lahti vastutusest, mis on seotud sellega, et äriühing kasutab ja/või vaatab veebisaite või muid platvormil olevate linkidega seotud materjale. või saata e-mail sooviga  Kui laoruum on valitud, olete oodatud kontorisse, et sõlmida leping ning tasuda tagatis- ja ettemaks. Kui muud kriteeriumid on võrdsed, kuvatakse eelistatud partneri majutusasutust kõrgemal kui teisi majutusasutusi vastavas regioonis või linnas. Äriühingu kohustus on hinnata teistelt saitidelt saadud teabe sisu ja selle kasulikkust. Potentsiaalsed lisatasud ja -maksud võivad erineda sõltuvalt riigist, majutusasutusest, valitud majutusüksuse tüübist ning külastajate arvust. - äriühingu ja GWB vaheline leping. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Vastasel korral projekti kestus ei muutu. Kõik mugavused ja lisavalikud ei pruugi olla hinna sees. Booking.com BV ei paku ise teenuseid, mida pakutakse veebisaidil www.booking.com, mis tähendab, et Booking.com BV ei müü majutust. Kõik avalikku ruumi postitatud materjalid on avalikud ja GWB ei vastuta teiste kasutajate tegude eest avalikku ruumi postitatud teabe ega materjalide suhtes. - äriühingute taotletud ja teenusepakkujate osutatud teenused.

ACTA - leping tsensuurile ja kontrollile

. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Eelistatud majutusasutuste programm koondab majutusasutusi, mis pakuvad suurepäraseid teenuseid ja kvaliteeti parima võimaliku hinna eest. Seepärast peaksite kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud. Kolmandate isikute kontrolli all oleva, neile kuuluva või nende peetava veebisaidi kasutamist reguleerivad nende veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted, mitte GWB kasutustingimused ega privaatsuspõhimõtted. Kohapeal on saadaval valik kolimistarvikuid ja kolimiskaste. Kuidas meie broneerimisteenus töötab Booking.com-i vahendusteenus „Booking.com“ tähendab Booking.com BV-d, mis on Hollandi seadustele alluv piiratud vastutusega osaühing. GWB ei anna mingeid kinnitusi nende teenuste sobivuse, usaldusväärsuse, õigeaegsuse ega täpsuse kohta, mida on platvormi kaudu soovinud ja osutanud kasutajad, kes on tuvastatud platvormi kaudu avalikus, privaatses või veebivälises suhtluses. GWB ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse. GWB on kohustatud teenusepakkujale tasuma osutatud teenuse eest. Reiting tärnide järgi peegeldab seda, kuidas majutusasutus vastab sektoris paikapandud hinda, saadalolevaid mugavusi ja teenuseid puudutavatele standarditele. Rohkem teavet hinnas sisalduvate komponentide kohta saab klikates majutusasutuse nimele, millega avaneb hinnajaotus. Hinna komponendid ning potentsiaalsed lisatasud Veebisaidil kuvatavad hinnad on määratud ja edasi kommunikeeritud teenusepakkujate poolt. Me kuvame kõiki majutusasutuse poolt pakutavaid mugavusi ja lisavalikuid. GWB ei vastuta selle teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega platvormi kaudu edastatud teabe eest. - - äriühingud ja teenusepakkujad. Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Selleks, et neid näha, klikake majutusasutuse nimele, et avada pakkumise täpsem kirjeldus. GWB-l ei ole kontrolli ühegi kasutaja konto üle ja ta teatab sõnaselgelt, et ei kanna sellest tulenevat vastutust. Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Klientide arvustuste hinne ja hind: majutusasutusi kuvatakse parima hinna ja kvaliteedi suhte järgi, kõrgemast madalama suunas. GWB-l puudub kontroll teenusepakkujate osutatud teenuste kvaliteedi, ajastuse ja seaduslikkuse üle. Äriühinguid ja teenusepakkujaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Madalaim hind esimesena: majutusasutusi kuvatakse madalamast hinnast kõrgema hinna suunas. Eelistatud partnerid saavad erilise püstise pöidla ikooni ning maksavad selle reitingu eest kõrgemat komisjonitasu. Äriühing võib keelata talle tekstsõnumite saatmise, teavitades sellest GWB-d e-posti aadressil info@goworkabit.com. Tegelikud valuutakursid võivad erineda. Kõik punktid, mis jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist olemuslikult kehtima, jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist või olenemata lepingu lõppemisest või ülesütlemisest täies ulatuses jõusse. Äriühing kohustub võtma GWB asemel enda kanda kogu vastutuse, mis võib tuleneda platvormil olevate linkide kasutamisest. Äriühing teeb kõik endast oleneva, et kaitsta konfidentsiaalset teavet loata avaldamise, edastamise või kasutamise eest. GWB ei võta kõnede ja tekstsõnumite eest tasu, ent kohaldada võidakse mobiilsidefirma tavalisi tekstsõnumi- ja muid tariife. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Veebisaidil www.booking.com leidub arvukalt üle maailma saadaval olevaid majutusasutusi, mida saab veebisaidil broneerida. Kui äriühing esitab projekti, ent ei vali teenusepakkujaid või ei tee muid toiminguid ega tühista projekti, on GWB-l õigus esitada äriühingule arve platvormil avaldatud algse projekti alusel. Selleks, et teada saada, millised mugavused ja lisateenused on hinna sees viige kursor veerus „Teie valikud“ asuva küsimärgi kohale. GWB andmebaasis olevad teenusepakkujad, kes on taotlenud teavet pakutavate projektide kohta, saavad uute projektide kohta e-kirja. GWB-l puudub nende saitide üle kontroll ja ta ei vastuta nende sisu eest. Platvormi pakutakse sellisena, nagu see on, andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, mh kinnitusi turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse ja rikkumise puudumise kohta. Makse võtab otse teenusepakkuja.

EU-GIVE – võimaluste loomine jagamismajandusele Euroopas

. Ammenduvus Broneeritavad teenused ja tooted, mis on saadaval veebisaidil www.booking.com, ei saa olla ammendavad. Kui äriühing ei kinnita projekti kestust kolme tööpäeva jooksul, loetakse projekti kestuseks platvormil esialgu avaldatud kestus. - äriühing, kes soovib saada kontakti üksikisikute ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid. GWB võib igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, esitades äriühingule selle kohta kirjaliku või e-posti teate, ning tühistamine jõustub teate kohaletoimetamisel. Mobiiltelefoninumbrit esitades ja platvormi kasutamist alustades annab äriühing GWB-le nõusoleku kasutada äriühingu mobiiltelefoninumbrit kõnede ja tekstsõnumite tarbeks, et platvormi pakkuda ja parendada. Booking.com saadab sinu broneeringu üksikasjad vastavale teenusepakkujale või vastavatele teenusepakkujatele ning saadab sulle teenusepakkuja nimel broneeringu kinnitusega e-kirja. Teenusepakkuja - üksikisik, kes soovib leida äriühingut, kellele teenuseid osutada. GWB võib piiranguteta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, kui äriühing rikub mõnda lepingu tingimust või GWB poolt platvormi kaudu avaldatud põhimõtteid või kui GWB leiab, et äriühing on käitunud kohatult ja/või solvavalt

Comentarios