SMS laen kadunud dokumendiga; kogeri võlg

Kui arveldusarve on juba olemas, siis palutakse sõlmida vaid internetipanga leping või pangakaardi olemasolul võtta summa sularahana välja. Minu grediit; SMS laen raha kätte. Pettur selgitab tavaliselt, et tegemist on tuttava poolt ülekantava rahasummaga, millegi eest kiireks tasumiseks vms ning lubatakse antud summa kohe inimese arveldusarvelt edasi kanda või välja võtta. Müüdava kauba maksumus on reeglina mõnisada krooni. Kui isik vastab krediiditingimustele, siis kantakse isikule laenusumma üle juba poole tunni jooksul. Hoiduge SMS-laenu pettuste eest! Pettuse mõte on selles, et palutakse sõpradelt, tuttavatelt, sugulastelt või enamasti võõrastelt inimestelt abi kas uue konto avamisel või olemasoleva kontoarve kasutamisel mingi summa edastamiseks ja väljavõtmiseks. Panga poolt sõlmitakse pangakaardi väljastamisel leping, milles on sätestatud, et kaart on panga omand ning paroole ega ka pangakaarte ei tohi anda kolmandale isikule kasutamiseks. Peaaegu alati minnakse kohe mõne kaubanduskeskuse internetikohvikusse, kus kurjategija teeb äsja avatud arveldusarve internetipanga kaudu laenutaotlused erinevatesse sms-laenu firmadesse kiire laenu saamiseks. Pettur avaldab müüjale soovi kauba ostmiseks ning küsib viimaselt isikuandmeid ja pangakonto numbrit. Samuti peaks olema seoses uue pettuseliigi laialdase levimisega väga ettevaatlik oma isikuandmete avaldamisel kõrvalistele isikutele isegi siis, kui pettur lubab konto avamise või kaardi kasutamise eest heldelt tasuda. Pärast laenusummade laekumist isiku arveldusarvele on kaks võimalust, kuidas kurjategija võib käituda. Esiteks võib ta minna koos isikuga panka ning lasta seal viimasel sularaha välja võtta. SMS laen kadunud dokumendiga; kogeri võlg. JANEK MAASIK,Lõuna Politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse komissar Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Sellisel moel satub juba ülekantud rahasumma kurjategija valdusse ja kannatanu saab pettusest teada alles hiljem, s.o.

Riigikogu komisjonid: SMS laenude reegleid tuleb karmistada.

. Pärast lepingute sõlmimist võtab kurjategija isikult pangast saadud dokumendid: lepingud, internetipanga paroolikaardid ning salasõnad enda kätte.

Tegelikkuses ei ole petturil mingit kavatsust laenuna saadud raha tagasi maksta ning laene tellitakse korraga mitmelt sms-laenu andvatelt firmadelt. Eriti peaks pöörama tähelepanu sellele, et enamasti soovib kurjategija vaid internetipanga lepingu sõlmimist, kuid mitte pangakaarti. Pettur tellib laenu enamasti korraga kõikidest sms-laenu firmadest, mistõttu laenusumma ulatub ühe isiku korral kuni mitmekümne tuhande kroonini. Seda on lihtne põhjendada sellega, et pangakaardi tegemisega läheb vähemalt nädal aega. Võõraste isikute puhul usaldavad inimesed oma pangakaardid petturi kätte tihti seetõttu, et neil enda kontol raha puudub ning nad arvavad, et neile ei ole võimalik mingit kahju tekitada. Kurjategija on pangas isikuga kaasas ning lepib telleriga kõiges ise kokku, isik näitab vaid isikut tõendavat dokumenti ning annab allkirju.

Mis saab siis, kui laenu ära ei maksa? | Eesti

. Teiseks võib ta kanda tema kasutuses olevate pangadokumentide abil laekunud summa edasi näiteks oma isiklikule arvele. Pankadevaheline raha ülekanne võib veel lisaks aega võtta. Samuti on esinenud tihedalt juhtumeid, kus pettur helistab potentsiaalsele ohvrile nt ajalehekuulutuse kaudu ning tunneb huvi viimase poolt müüdava kauba vastu. pärast seda, kui talle laenufirma poolt vastav arve esitatakse. Tuttavate puhul põhjendab pettur sageli pangakaardi või internetipanga paroolikaardi kasutamise vajadust sms-laenu võtmiseks ning selgitab tuttavale, et isikul ei teki mingeid kohustusi ning ta maksab laenu ise tagasi. Sõbrale, tuttavale, sugulasele või siis ka võhivõõrale tehakse ettepanek avada arveldusarve pangas ja sõlmida internetipanga leping või lubada kasutada tema kontot. Kui inimene on nõus, siis minnakse juba samal päeval panka ning sõlmitakse soovitud lepingud. Kui müüjal petturi poolt öeldu suhtes kahtlust ei teki, siis kannabki ta viimase poolt teatatud arveldusarvele väidetavalt enammakstud summa üle. Nende isikute andmed, kelle dokumente on laenu võtmiseks kasutatud, pannakse pankade ning teiste krediidiasutuste maksehäirete nimekirja ning see võib näiteks edaspidisel laenu saamisel takistuseks saada

Comentarios