Rahateemaline sõnastik

. – piirsuurus, teatud määrade vahe. Maksepuhkuse jooksul ei pea kas üldse laenumakseid tegema või peab maksma üksnes intressisumma. Rahateemaline sõnastik. Sisuliselt on arvelduskrediit sarnane krediitkaardile. – kalendripäev, mis ei ole nädalavahetus ega riigipüha, st tavaline argipäev.Pensionifond – fond, kuhu kogutakse raha pensioni tasumiseks. Brutosumma märgitakse väga tihti palganumbriks töölepingus. Rahateemaline sõnastik. – palgasumma, mille saab kätte pärast maksude maha arvestamist, st summa, mille saab puhtalt kätte.Omafinantseering – osa laenusummast, mille sa pead ise katma soovitud ostu tegemiseks. Avanssi küsitakse tööandjalt eelkõige olukorras, kus on vaja lisaraha ning seega küsitakse osa oma töötasust enne tegelikku palgapäeva. – kohtu poolt määratud igakuine elatis, mis on mõeldud lapse ülalpidamiseks. – osanikutasu ehk summa, mis makstakse aktsionärile. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. – elektrooniline arve, mis asendab paberarvet.

Rahaasjad on meiega lihtsad!Kui sa ei ole just majandusteadlane, võivad rahateemalised mõisted olla üsna segased ja võivad ajavad pea valutama. – rahasumma, mida nõutakse rahalise kohustuse tasumisega viivitamisel.

Rahateemaline üritus "Minu raha päev" : Koolielu

. Hoiused on tihti kindla tähtajaga ning leidub mitmeid erinevaid hoiuseliike, sh tähtajaline hoius, investeerimishoius jms, mis kõik erinevad hoiustamise tähtaja ja muude tingimuste poolest.Hüpoteek – kinnisvara pant, mis seatakse laenu tagatiseks.

:: Margad läksid, kroonid tulid

. – töötasu ettemakse, mis tasutakse enne tööülesannete täitmist. Ühisrahastus on tuntud ka inimeselt-inimesele laenu ja kogukondliku laenu nime all.Ühistupank – krediidiasutus, mis tegutseb ühistulisel põhimõttel, st koosneb erinevatest liikmetest ning krediiditeenuste väljastamine toimub liikmete vahel. Olemas on nii kohustuslik pensionifond kui ka vabatahtlik fond. Autoliising vs autolaen - kumb on mõistlikum? Loe siit autoliisingu kohta lähemalt. Krediidiskoor võidakse koostada avalike registrite alusel ning laenutaotluses esitatud informatsiooni põhjal.Krediitkaart – krediiditoode, mille puhul väljastatakse teatud limiidis krediiti, mida saab kasutada erilise pangakaardiga st krediitkaardiga. Laenu tasumise alguses on suurem osa intressidel ning mida kauem maksad, seda väiksemaks intressi osakaal jääb.Arvelduskrediit – krediiditeenus, mille puhul saad sa oma kontoga minna miinusesse ja tasuda deebetkaardiga endale määratud limiidi summas. – raamatupidamisaruanne, kus on teatud kuupäeva seisuga kirjas vara, kohustused, kapital, tulud-kulud ja muu selline.Brutopalk – palgasumma, millelt arvestatakse veel maksud maha. – abiraha/toetus, mida tasutakse õppetööde, teadustöö vms jaoks. Ärilaenu tingimused võivad olla väga erinevad ning ärilaenul on ka mitmeid alamliike nagu näiteks kapitalilaen, stardilaen jms.

Õppeained : Koolielu

. – töötasu, mille maksab tööandja töövõtjale töölepingu alusel.Pandimaja – asutus, mis annab laenu tarbeesemete või väärisesemete pantimisel ehk tagatiseks andmisel

Comentarios