Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel. Näiteks: - Ei saa kustutada e-posti aadressi, kui sellele ei soovita enam saada otseturunduslikke pakkumisi. Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Isikuandmete kontrollMe ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta. - taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. MIKARE NET kliendi tellimusel osutab MIKARE NET tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe. Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.

Privaatsuspoliitika | Kalaneuvos

. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu. Olemasolevate kohustuste refinantseerimine; toimetuleku laen.

Privaatsuspoliitika - Investeerimisklubi

. Privaatsuspoliitika. Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt. Investeerimisklubi OÜ Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitsema informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile veebilehe kasutamisel. Lepinguga nõustumist kontrollitakse tarkvaraliselt, selle puudumisel palutakse sellega nõustuda.

Selleks et nõuet täita, peab olema alles piisavalt andmeid, millega võrrelda - et ei võetaks kontakti. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega.. Elu alustamis laen; auto järelmaks maksehäirega. Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Me võime kasutada isikuandmeid edastamaks kasutajale kolmandate osapoolte pakkumisi, mida me peame kasutaja jaoks huvitavaks. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades. Kodulaenu sissemaksu ajatamine; laenusid refinantseerivad pangad. Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Kogutavad isikuandmedMe kogume isikuandmeid, mida kasutaja edastab meile näiteks tellimust tehes, kontakteerudes klienditeenindusega või osaledes võistlustel. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. MIKARE NET teenuseid saab kasutada üksnes peale lepinguga nõustumist. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused MIKARE NET veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Kui esmaabi ei osutata piisavalt kiiresti, võib kuumarabandus põhjustada surma või püsiva puude. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. - taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida. Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Kolmandate osapoolte küpsised: Meie lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Teenuse raames MIKARE NET keskkonda üleslaetud MIKARE NET klientide poolt töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub teenuslepingu allakirjutamisel kliendi poolt. Teenuse tellimisega loetkse nõusolek antuks vastava ajatempliga. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse. Me kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Järgnevalt MIKARE NET privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. Kõiki MIKARE NET veebilehtede külastamise ja teenuskeskkondades sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. MIKARE NET kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Muudatus jõustub koheselt. Palavate ilmade korral on väga oluline osata ära tunda kuumarabandust ning teada, kuidas seda ennetada ja kuidas kuumarabanduse ohvrit abistada. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. - Ei saa kustutada CRMist kõiki andmeid, kui ei soovita rohkemat kontakti võtmist. Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone. Muude pangateenuste osas on meie partneriks LHV Pank AS. NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist. Privaatsuspoliitika. Krediit kaardi andmed; pakkumised laenud eraisikute vahel. Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Selleks et nõuet täita, peab olema alles e-posti aadress, millega võrrelda - et ei saadetaks kirja

Comentarios