Madala intressiga laen; laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes

Laenu tagasimaksmist alustab laenusaaja hiljemalt aasta pärast õpingute lõpetamist, kui ta pole selle aja jooksul asunud õpinguid jätkama keskhariduse baasil tegutsevas kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, sh välisriigi õppeasutuses. Mitmed õppelaenu võtnud on õppelaenu hüvitamise lõpetamise vaidlustanud kohtus. Õppelaenu osalist kustutamist on võimalik taotleda ka lapse sünniga. Õpingud lõpetanud noor jätkab ka laenu kustutamise korral intresside maksmist. Samuti võib ebakindlus laenu tagasimaksmise suhtes takistada just vähem kindlustatud üliõpilastel laenu võtmast, sest riik kindlustab pangale küll laenu tagasimaksmise, kuid madalapalgalisi kõrghariduse omandanuid võlakoormast ei vabastata. Kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetanud isiku õppelaenu tagasimaksmata põhiosa kustutab kokkuleppeliselt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juurde tööle asumisel vastav asutus või juriidiline isik. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Õppelaenu saamiseks on vaja tagatise või kahe käendaja olemasolu.. Osakoormusega õppijatel puudub riikliku laenu võtmise võimalus. Õppelaenu kustutamine toimub vastavalt tagasimakse graafikule. Esiteks ei ole õppelaen kättesaadav kõigi jaoks – taotlemiseks vajalik käendajate või tagatise olemasolu võib vähendada kõigi vajajate võimalusi laenu saada.

Väikelaen | SEB | Info ja kalkulaator

. Õppelaenusüsteem on saanud tõsise negatiivse kriitika osaliseks.

CV Keskus vs CV Online: kumb on parem?. Madala intressiga laen; laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes.

Küsimused -

. Madala intressiga laen; laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Õppelaenu annavad krediidiasutused. Igal aastal kehtestab Vabariigi Valitsus maksimaalse antava laenusumma selle õppeaasta kohta. Õppelaenu on õigus saada õppekava nominaalkestuse aastate arvule vastav arv kordi

Comentarios