Laen auto tagatisel Tartus; laenutaotlused

andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c.

AUTOLAENUD: laen auto tagatisel või autolaen internetist

. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Pakuvad laenud eraisikute vahel; мини кредит в Таллинне.

Laenukeskus: autolaen, kinnisvaralaen, palgalaen, SMS-laen

.

Aasta Autolaen - Autolaen, Autode Ost, Kinnisvaralaen, Tagatiseta.

. Liirlaenud; telefoni laen. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Laen auto tagatisel Tartus; laenutaotlused. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. andmed maksevõime kohta; i. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

1Credit® väikelaen ja hüpoteeklaen / laen kinnisvara tagatisel

. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Lihtne SMS laen; revinanseerimine. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d.

Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Laen auto tagatisel Tartus; laenutaotlused. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d

Comentarios