Kus võtta kiirlaenu; laenude andmine

Samuti peab kaebaja artiklit ja lehe juhtkirja ebatäpseks ja eksitavaks. Ajaleht on eksitavalt ühendanud kaebaja astumise erakonda ja justkui sellest tuleneva korteri saamise ning võimude toetuse orkestrile. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel koos pealkirjaga moonutatud infot Jevgeni Ossinovski kohta, kuigi ta lükkas ajakirjaniku väited ümber. PN hinnangul on tegu murettekitava materjaliga, mis toetub anonüümsete allikate subjektiivsetele väidetele ning milles esitatud fakte ei ole põhjalikult analüüsitud. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on kaebajale sõna antud ja MTÜ on saanud võimaluse Kremli-meelsuse süüdistused ümber lükata. Kuna Reio Laurits oli üks konflikti osapooltest ja tema kohta esitati süüdistusi, siis oleks pidanud küsima ka tema kommentaari. Pigem on tegemist Vjatšeslav Leedo hinnanguga. Samuti leiab kaebaja, et uudise pealkiri muudeti haigla suhtes pahatahtlikumaks ja süüdistavamaks kui seda oli esialgne. Laen kuni 10000; odavad smslaenud. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma. Eraelu rikkumise kahtluste puhul soovitab Pressinõukogu pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni, sest Pressinõukogu pädevuses ei ole andmekaitse reeglite rikkumise tuvastamine. Sellele lausele ei ole mingit faktilist kinnitust ei artiklis ega juhtkirjas. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Mikk Targo kohta süüdistust Eesti Autorite Ühingu raha kasutamises oma projektides ja seepärast oleks see pidanud sisaldama ka Mikk Targo kommentaari. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti leiab kaebaja, et antud loo puhul puudus avalikkuse huvi. Samuti on artiklis faktiviga. jaanuaril ilmunud jätkulugu sisaldasid valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik lindistas teda teavitamata nende vestluse ning et artiklis on teda käsitletud kurjategijana. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Samuti ei ole kaebaja rahul, et järgmise päeva saates ei avaldatud parandust. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri kindlasti eksitav selles osas, et kohus ei ole niiviisi öelnud. Postimees jättis tekstist alles selle osa, milles sisaldus vastulauseline materjal. Samuti ei ole kaebaja rahul, et neile sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist endast välja, et sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit ei ole omavahel seotud ja seega on nende sidumine pealkirjas lugejaid eksitav. Pressinõukogu hinnangul on artiklis mitmeid tõestamata väiteid. Samuti pole kaebaja meelest sobilik sellise artikli avaldamine jõululaupäeval. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja sisenes luba küsimata tema tööruumidesse filmima. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet. Teises artiklis peab kaebaja sobimatuks vastulause kommenteerimist. Ajutise poe pärast kaua kestev vaidlus Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on kajastatud teavet kallutatult ning kaebaja ei ole saanud võimalust süüdistusi kommenteerida. Samuti leiab kaebaja, et saates on avaldatud infot, mida avalikkusel ei olnud vaja teada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud vastulause võimalust. Samuti ei tooda saates välja ühtegi tõendit, mis kinnitaks kaebaja osalust Kadri Luide surmas. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna. Samuti on lehe impressumis autoreid hoiatatud, et nende kaastöid võidakse toimetada. Kaebaja soovis artiklit täiendada kommentaariga, kuid see kustutati ja toimetus ei ole kommentaari taastanud. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud ja et toimetus ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna, nagu ka teine osapool. Samuti on eiratud tema süütuse presumptsiooni ja kahjustatud kaebaja au ja väärikust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud sõna kommentaariks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei rääkinud tööinspektsiooniga ja jättis olulise materjali avaldamata. Lisaks on kaebajat käsitletud mahukas artiklis põgusalt vaid kahes kohas ja neutraalselt. Samuti leiab kaebaja, et uudis oli ebatäpne, tekitas talle kannatusi ning pealkiri oli eksitav. Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest ei vasta artikli sisule. Lisaks oleks linnaosavalituse kommentaari ära ootamine aidanud vältida ka ebatäpse info ja pealkirja avaldamist.

Laenupakkujad, tarbimislaen ja muud laenud ? siit leiad.

. Samuti peavad kaebajad artkli pealkirja eksitavaks. Kaebaja leiab, et saates on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot. KesKusi artiklis antud hinnangud on õigustamatult teravad, kuna artiklis neid õigustavaid fakte ei ole. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Samuti ei ole kaebaja rahul, et süüdistatud osapoolele sõna ei antud ning ajakirjanik on institutsiooni, millest ta kirjutab, teenistuses. Seega oleks pidanud võtma vallavalitsuselt värske kommentaari kohaliku poliitika kontekstis olulise süüdistuse kohta, et Laheranna ostu-müügilepingu tingimusi ei ole muudetud. Pressinõukogu hinnangul pole artikli pealkiri artikli sisuga kooskõlas ja eksitab lugejaid. Lugejakirjadesse tuleb suhtuda suurema tähelepanuga ning kirja autori kontaktandmed või elukoht olema toimetuse jaoks tuvastatavad, vastasel korral tuleks kiri jätta avaldamata. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist ajakirjandusliku eksperimendiga, mida kajastati artiklis ajakirjaniku enda ja allikate kogemusi vahendades. Lisaks on teda uudislõigus küll süüdistatud, kuid sõna enda kaitseks antud ei ole. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud väited erinevate inimeste ja sündmuste kohta ei vasta tõele. Pressinõukogu leiab, et kuna artiklis on Anne Seimarit süüdistatud kalafarmi investeeringu takistamises, siis oleks pidanud samas Anne Seimar ka ise sõna saama. Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada eksitavaks sõna „vihavaenlane“ kasutamist pealkirjas, sest seda kinnitavad kahe mehe vahelised arvukad kohtuvaidlused. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda. Kuna tegemist on arvamuslooga, siis on ajakirjanikul õigus selles oma hinnanguid anda. Samuti ei ole kaebaja rahul, et valla sotsiaaltööspetsialist sisuliselt sõna ei saanud. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjandusel on õigus avaldada erinevaid seisukohti maailmavaatelistes küsimustes. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artiklis sõna. Kaebaja ei ole rahul, et Rootsiküla mänguplatsi omanikud ei saanud artiklis sõna, mistõttu seab ühepoolne materjal Rootsiküla elanikud halba valgusesse. Pressinõukogu hinnangul oli põhjendatud, et Reporter näitas vaatajatele Eigo Sõsteri keeldumist intervjuust. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole. Samuti peab Pressinõukogu lugejat eksitavaks artikli viimast lõiku, mis ei ole juhtunuga seotud ning mis on ülekohtune eelkõige konkreetse küla suhtes. Pressinõukogu käsitleb Triin Tulevit avaliku elu tegelasena, sest ta on osalenud teleseriaalis ja on korduvalt eksponeerinud enda isikut avalikkuses. Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole. Kus võtta kiirlaenu; laenude andmine. Pressinõukogu hinnangul on kaebuse esitaja mõistetud süüdi loo pealkirjas. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. Pressinõukogu pädevuses ei ole otsustada, kas pildil viibinud isik viibis Sky Plusi üritusel või mitte, kuid samas ei näe Pressinõukogu põhjust kahelda foto autori sõnades. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lastekaitseametniku nime avaldamine põhjendatud. Ka kaebaja ei lükanud artiklis esitatud fakte ümber. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et uudistelõik sisaldab hinnangut. Kaebaja leiab, et tema kohta avaldatakse laimu ja valeinfot. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandus peaks kontrollima uurimisorganite poolt antavat infot ka süüdistatavate käest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud nende vastulauset. Artikli väide, et inimene on kelmuste eest karistatud, tugineb varasemale kohtuotsusele. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul valeväiteid. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist aktsiooni lühikirjeldusega, milles rõhutati, et tegemist oli aktsiisipoliitika vastase üritusega. Järva Teataja oleks pidanud Kaido Krassile konkreetselt ütlema, et tema lugu saadetud kujul ei ilmu. Kaebaja ei ole rahul, et VKG ei saanud esitada oma seisukohti ja vaelandmeid ümber lükata. Pressinõukogu hinnangul seisnes rikkumine pealkirjas selles, et raport ei sisaldanud konkreetselt Varro Vooglaiu nime, raportis oli märgitud sihtasutust. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikkel nii päevakajaline, et selle pidi ilma linnaosavalitsuse kommentaarita avaldama. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel erinevate osapoolte kommentaare, ka kaebaja on saanud sõna. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud sõna, kuigi saatelõik rääkis temast. Samuti pole artiklis kaebaja kommentaari. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Pressinõukogu hinnangul võtavad loo pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri sisu kokku. Pressinõukogu hinnangul tuleks sellise olulise teema puhul, nagu seda on valla eelarve vastuvõtmine, küsitleda mitut allikat. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud portaal avaldama refereeringu koos Varro Vooglaiu kommentaariga, sest kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi. Kaebaja ei ole rahul, et saates näidatakse eravestlust temalt luba küsimata. Laen toodete turustamiseks; быстрый кредит Таллинн. Lisaks on talle artiklis külge keleebitud valetaja silt, mis ei ole tõsi. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt. Antud juhul on leht visanud õhku lihtsalt süüdistuse, mille seos artikliga on segane. Kaebaja taotles lehelt kontrollimata faktide ümberlükkamist. Näiteks oleks võinud olla loos politsei ja kortermaja teiste elanike kommentaarid. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja esinenud Facebookis ka Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimehena ning kõik Facebookis olev avalik info on tsiteeritav. Kaebaja peab põhjendamatuks artikli juures dr Mare Uritamme foto avaldamist. septembri saates „Kodutunne“ ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis kirjas, et toetati EKRE poliitikute voldikute trükkimist, vaid viidatud reklaamidele, kus soovitati vältida kooseluseaduse poolt hääletanud riigikogulasi. Kaebajad leiavad, et ebatsensuursete sõnade eksponeerimine on vastuolus EV vääkasvatuse programmiga. Kus võtta kiirlaenu; laenude andmine. Kuna tegu on kriitilise materjaliga, oleks pidanud sõna andma ka teisele osapoolele. märtsil ilmunud loos on viidatud Postimehelt vabanduse nõudmisele, kuigi kaebaja taotles hoopis valeväidete parandamist.

Eksklusiivsed kiirlaenud 2018 - kiirlaen

. Pressinõukogu hinnangul ei vasta esimese artikli pealkiri loo sisule, lisaks ei ole artiklis tõestatud, et poole miljoni eest ei ole midagi tehtud, pigem vastupidi – kaebaja kirjeldab artiklis, millised tööd selle raha eest tehti. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole. märtsil ajateenija tulistamise kohta loo, siis on nad teema ja kampaania ise algatanud

Comentarios