Isikutuvastuse protseduur on oluline petturite vältimiseks – nii saab veenduda, et laenutaotleja on see, kes väidab end olevat

Väitelise identiteedi puhul toimub isikusamasuse kontroll kahe osapoole vahel. Isiku tahte kinnitamine digitaalses keskkonnas – toimub kinnitatava objekti digitaalse allkirjastamisega. Väiteliseks isikutuvastamiseks võib pidada ka olukordi, kus ligipääs mingitele ressurssidele saadakse teadmisepõhiselt või vahendite omamisele baseeruvalt. Tänapäeval on peamiseks isiku samasuse kontrollimiseks lahenduseks isiku võrdlemine tema esitatud isikut tõendava dokumendiga või andmetega vastavast andmekogust. Sarnaselt füüsilise identiteediga jaguneb digitaalne identiteet väiteliseks ja tõestatud identiteediks. Väiteline isikusamasus on digitaalses keskkonnas kasutusel üldiselt sellistel juhtudel, kus isikusamasuse kontroll ei ole kriitilise tähtsusega. Näiteks kui isik Heli Kopter allkirjastab digitaalses keskkonnas lepingu, millega kaasnevad kohustused, siis on oluline, et seda teeks just tema, mitte keegi teine Heli Kopteri identiteeti kasutades. Ekspresslaenu eesmärgiks ongi olla abiks etteplaneerimata kulude katmisel. Digitaalsetes keskkondades on levinud sarnaselt füüsilise keskkonnaga erineva tõeväärtusega identiteedid: nii väitelised digitaalsed identiteedid kui ka tõestatud isikusamasus. Kõik laenud Sms kiirlaen või ka lihtsalt on tagatiseta kiirlaenu liik, mida iseloomustab laenu taotlemise protsess mobiilsõnumi ehk SMS-i teel. Kuna on väga paindlikud ja kiired on need laenuandjate jaoks peamised tooted, mida väljastatakse uutele klientidele. Järgmiseks sammuks on teha läbi isikutuvastus kas Ekspressraha esinduses või Omniva postkontoris. Tarbimislaen annab sulle võimaluse täita oma soove – kodu renoveerimine, uue köögimööbli ostmine jms. sms laenud on kiirlaenud, aga kõik kiirlaenud ei ole sms laenud. Sms-laenu tunned ära selle järgi, et laenusummat on võimalik taotleda mobiilsõnumi teel, tavaliste kiirlaenude taotlemine toimub üksnes veebiportaali kaudu. Kui tuvastatav isik on teisele poolele tundmatu, kasutatakse füüsilises keskkonnas samasuses veendumiseks erinevaid vahendeid. Digitaalne identiteet ja isikusamasuse tagamine on tihedalt seotud seotud mõistega autentimine. See tähendab, et laenu saavad inimesed, kes suudavad laenu reaalselt ka tagasi maksta ning kes ei satu raskustesse, mis elu keeruliseks teevad. Digitaalset keskkonda kasutatakse ka suhetes, kus osapoolte jaoks on oluline, et isikuline identiteet ja esitatav digitaalne identiteet oleksid õiguslikult siduvalt vastavuses. Mõni laenuandja võimaldab laenu sularahas, aga enamjaolt on võimalik laenu saada üksnes arvelduskontole. Kiire ja paindlik sms-laen on mõeldud eelkõige inimestele, kellel on tekkinud ootamatu väljaminek ning kes saavad olla kindlad, et ei jää laenu tagasimaksmisega hätta. Suurem osa internetis leiduvast infost põhineb väitelisel identiteedil. SMS-laenu tagasimaksmine sms laenud turvalised ning heaks abimeheks kriitilistes olukordades. Väitelise isikusamasuse puhul põhineb isiku esitatav identiteet isiku enda väitel ja puudub mehhanism kontrollimaks, kas väide ja tegelikkus langevad kokku. Isikutuvastuse protseduur on oluline petturite vältimiseks – nii saab veenduda, et laenutaotleja on see, kes väidab end olevat. Pärast taotluse läbivaatamist saab haldur otsuse teha. Ekspressraha eesmärgiks on olla klientide jaoks mugavaks finantsinstrumendiks, abimeheks ja partneriks.Esmakordsetele klientidele pakub Ekspressraha Sooduslaenu. Sellise kindluse saamiseks võetakse tõestatud isikusamasuse tagamiseks kasutusele tõestatud digitaalse identiteedi kandjad. Laenutaotleja saab valida sobiliku laenusumma ning laenuandjal on vaja see heaks kiita. Smslaen sobib just lühiajalisteks vajadusteks ja väiksemate rahamurede lahendamiseks. Ekspresslaen on mõeldud olukordadesse, kus raha on vaja pigem lühemaks perioodiks: äkki katki läinud kodumasina parandamine või ootamatult kulukaks muutunud hambaravi. Enamus igapäevatoiminguid ei vaja ega eeldagi isiku ühest tuvastamist, sest sellega ei kaasne suurt sotsiaalset mõju, ohtu põhiõiguste rikkumisele või vahendite väärkasutamisele. See on vajalik pettuste vältimiseks ning tagab turvalisuse. Uute klientide rõõmustamiseks on seetõttu sms laenude lisakulud nullilähedased. Suurem osa personaliseeritud suhtlusest digitaalses keskkonnas toimub avataride all, mis tähendab, et isik ei kasuta reeglina oma tegelikku nime. Igapäeva kasutuses tähendab isiku tahteavalduse kinnitamine ühe isiku soovi korral allkirjastamist ning mitme isiku puhul kasutatakse tihti mõistet lepe/ leping. Seetõttu on digitaalse identiteedi teema väga tihedalt seotud avaliku võtme taristu, digitaalsete dokumentide ja sertifitseerimise temaatikatega. Tavaliselt mõistetakse isikutuvastuse ja isikusamasuse kontrolli all protsessi, mille käigus veendutakse, et isik on õigustatud saama juurdepääsu mingile tarbimishüvele. Füüsilises keskkonnas on isikusamasuse tuvastamise põhivahendiks isik ise. Siiski on igapäevases kõnepruugis ja protsessides tõsiseks probleemiks suutmatus eristada isikusamasuse tuvastamist ja kontrollimist. Samuti kehtib kuldne reegel: mida kiiremini laen tagasi maksta, seda vähem tuleb tasuda intressi. laenuandja jaoks kõrgema riskiga ja seetõttu hajutab laenuandja oma riski kõrgema intressiga. Isikutuvastus on vaja teha vaid ühe korra, edaspidi saab laene taotleda ilma isikutuvastuse vajaduseta. See on konkreetse isikuandmete komplekti lahutamatu kuulumine konkreetse füüsilise keha juurde. Laenu saamiseks tuleb saata laenuandjale sõnum ning raha laekub taotleja arvelduskontole peaaegu koheselt. Vanasti kasutati sellise siduva jälje fikseerimiseks näiteks veretilga või sõrmuse märgi jätmist. Maailma praktika kohaselt nimetatakse selliseid osapooli sertifitseerimisteenuse osutajaks. Näiteks foorumi postituste ja interneti kommentaaride puhul puudub kindlus, kas konkreetne kasutaja on tegelikult see, kes ta väidab ennast olevat.

: Korduma Kippuvad Küsimused

. Ekspressraha valikus on nii ekspress- kui ka tarbimislaenud.Taotle laenu!Selle taga, et on suutnud sedavõrd edukalt turul tegutseda, on muidugi üks väga kindel väärtus – vastutustundliku laenamise põhimõte järgimine. Sellised identiteedid ei pretendeerigi otsesele isikusamasusele, vaid on osa fantaasiamaailmast. Pikema aja peale laenu võttes on ka intressisumma kõrgem ja võib käia üle jõu. Käenduseta laenud; avansi avalduse näidis. Ekspressraha spetsialiteediks on tagatiseta laenude ehk ka kiirlaenude väljastamine. Näiteks suulised lepped, pakkumiste ja arvete süsteem, elektroonilistes keskkondades sõlmitud „klikk“ lepped. Reaalset tuvastavad isikusamasuse vastavust riikides reeglina ainult üksikud pädevad asutused. Telefoni teel on võimalik laenu saada üksnes siis, kui taotlejal on juba konkreetse laenuandja juures avatud konto, mis on saanud positiivse laenuotsuse ehk taotlejale on avatud laenulimiit. Siia kuuluvad foorumid, jututoad, ajaveebid, suhtlusvõrgustikud jms. Taotluse saab esitada nii Ekspressraha veebilehel kui ka Ekspressraha kontoris paberi peal. Seega isikusamasuse mõistet kasutatakse ja rakendatakse erinevates keskkondades. Omane elektroonilistele keskkondadele, kus ei ole otsest ligipääsu oluliste ressursside kasutusele ja/või keskkondades, kus teatud otsese isikulise identiteedi varjamine on taotluslik. Näitkeks autoga sõitma minnes annab isik kaudselt mõista, et tal on olemas nii mootorsõiduki juhtimise kui ka tee kasutamise õigus. Kasutaja ligipääs on üldjuhul kaitstud kasutajanime ja parooliga, ning puuduvad välised sertifitseerijad, kes kinnitaksid tegelikult valitud kasutajanime seost isikulise identiteediga.

SMS-laen -

. Põhiosa isikusamasuse kasutamisest toimub ühiskonnas väitelise isikusamasuse alusel. Tänapäevases ühiskonnas on selleks levinud protseduur nii allkirjastamine kui ka seadusega nõutud juhtudel kolmandate tehingu suhtes sõltumatute usaldusväärsete osapoolte kinnitused. Toimingutes siduvate digitaalsete jälgede saamiseks ning nende vääramise vältimiseks on digitaalsete isikusamasuste kontrolli ja isikute tahte elektrooniliste kinnituste kaitseks rakendatud mitmeid krüpteerimise ja turvatehnoloogiaid. Näiteks kui interneti jututoas väidab üks isik teisele, et ta nimi on Heli Kopter, siis põhineb see identiteet ainult isiku väitel ning teisel isikul puuduvad objektiivsed kriteeriumid esitatud väite kontrollimiseks. Big laenud; alustav ettevõte ja laen. ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud; laen et pank ei tea. Näiteks PIN-koodi teadmine või magnetkaardi kasutamine ruumi sisenemiseks. Smslaenu intressimäär ei ole aga märkimisväärselt suurem tavalisest kiirlaenust ning uue kliendina on tihti sooduspakkumisi, mis võimaldavad laenata nullilähedaste lisakuludega. smslaen üks parimaid lahendusi, kui palgapäev on veel kaugel, aga raha on kiiresti vaja. Üldjuhul käsitletakse digitaalse identiteedi mõistet seoses isikusamasuse tagamisega digitaalses keskkonnas. Kui tehtud on positiivne laenuotsus ning klient on edukalt läbinud isikusamasuse tuvastamise, kantakse laenusumma kliendi kontole üle niipea kui võimalik. Laenu saamiseks pole vaja pantida ei oma sõidukit ega ka kinnisvara, mistõttu on Expressraha paljude inimeste lemmikuks.

Ekspressraha toote poolt pakutav lühiajaline tagatiseta tarbimislaen on lihtsalt taotletav mugav ilma sihtotstarbeta laen. Omaette alamliigina võib sotsiaalse identiteedi mõistest tulenevalt tuua välja ka virtuaalmaailmades loodud teisesed identiteedid, mida kasutatakse arvutimängudes jt virtuaalreaalsustes ning kutsutakse ka avatariks. Läbi ajaloo on isikusamasuse paikapidavuse kohta kasutatud erinevaid vahendeid: suguharud on ennast tähistanud nii tätoveerimise, armistamise kui ka muude sarnaste grupikuuluvust võimaldavate kehamärkidega

Comentarios