Intressilt viivise arvestamine; soodsaim laen

Kodulaen; laen osaühingule.. Intressilt intressi ja viivise arvestamine on vahel lubatud. Seadus ütleb, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Juhul kui investeerimiskontole laekunud intressilt on tulumaks kinni peetud. viivise või kasu laenunõude võõrandamisest kajastama tulu saamise. Austatud lugeja! Kõrvalkulude kandmine eluruumi üürilepingu puhul; Maksukohustuse täitmise preventiivne tagamine ehk kuidas õigusriigile kohaselt ennustada.

Intressilt viivise arvestamine; soodsaim laen

. Intressilt viivise arvestamine; soodsaim laen. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on intressilt viivise arvestamine keelatud. Samas on aga teada, et igapäevases majanduskäibes sõlmitakse ka täna kokkuleppeid.

3-2-1-69-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 15. oktoobri 2008. a.

.

Viivisest ja intressist - mis neil vahet on? -

.

Comentarios