BTA Kindlustus

Kindlustus - võrdle ja osta! | IIZI

. Taastumiskulud Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud ja arsti poolt ette nähtud taastumisprotseduuridega seotud kulutused. Kolmandate osapoolte ebaseadusliku tegevusega seotud riskid Kolmandate osapoolte tegevuse käigus sõiduki osadele sh. Matusekulud Katame matuseteenustega, nagu kirstu ostmine, matmine või kremeerimine, säilmete transportimine, surnukuuri teenused, hauakivi ostmine ja paigaldamine, seotud kulud, kui need on kantud Eesti Vabariigis. Liisingväärtuse kindlustus Liisingväärtuse kindlustuse puhul hüvitatakse kindlustusjuhtumi toimumise korral sõiduki liisingu jääkmaksumus. Uppumine, lämbumine, välgutabamus, kokkupuude elektrivooluga Hüvitist makstakse kehavigastuse või õnnetusest tingitud vigastuse tõsiduse hinnangu alusel. Kindlustus kriitiliste meditsiiniliste seisundite vastu, sealhulgas Laimi tõbi Maksame hüvitist mistahes järgnevate terviseseisundite puhul: südameinfarkt, rabandus, vähk, krooniline neerukahjustus, halvatus, skleroos, I tüüpi diabeet, AIDS, Laimi tõbi. Ravimid ja sidemed Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustest ostetud ja arsti poolt ette nähtud ravimite ja sidemetega seotud kulutused. Kokkupõrge loomaga Hüvitatakse kahju, mis on tekkinud kokkupõrke tagajärjel loomaga. Hüvitis erinevate vigastuste puhu, näiteks luumõrad, nihestumine, lõikehaavad, jne.

Lisatasu eest on võimalik valida ka järgmisi lisariske: Asendussõiduki kindlustus Remonttööde ajal võite kasutada rendiautot. poliisile märgitud lisavarustusele põhjustatud kahju, nende osade hävinemine või vargus. Põletused ja külmanäpistus Hüvitised põletuste ja erinevate kehaosade külmanäpistuse korral. Vajadusel aitame Teil täita vastavat teadet ka kohapeal. Tagatisega laenud; kredit24.ee. Hammaste kahjustumine ja hambaarsti teenused Hüvitame hammaste kahjustumise või väljalangemisega ning raviga seotud kulud, kui teenuse osutajaks on olnud Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud asutused. Sõiduki hävinemine tules või kustutustööde käigus tekkinud suitsu-, nõe- ja veekahjud. Samuti Eesti Vabariigi territooriumil asuvates apteekides tehtud kulud. Sõiduki röövimine Sõiduki vargus või varguskatse koos vägivalla või ähvardusega. Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud raviga seotud kulud.

BTA kindlustus - Alikant

. Pagasikindlustus Võimalik kindlustada sõidukis transporditavat pagasit. BTA Kindlustus. Mootorkütuse kohale toomine Kohale toomine on tasuta, kuid kütuse eest peate tasuma ise. Kosmeetiline kirurgia Hüvitame püsiva pea- või kaelapiirkonnas oleva nahakahjustuse või põletustest/kõrvetustest tingitud moonutava kahju kõrvaldamiseks kasutatava kosmeetilise kirurgiaga seotud kulutused. Hüvitame meditsiinitoimingute ning ambulatoorse raviga või raviga statsionaaris jaoks arsti poolt ette nähtud protseduuridega seotud kulud. Sõiduki ärandamine Sõiduki ärandamine või ärandamiskatse, kui sõidukit on parkimiskohalt liigutatud.

BTA Kindlustus

. Smslaen maksegraafik; arvelduslaen. Loomahammustused Hüvitised erinevate loomahammustuste puhul. Remonditööd kliendi poolt valitud teeninduses Võimalus remontida sõidukit enda poolt valitud teeninduses.. Spetsiifiliste riskide kaitse Katab kahjustused, mis on tekkinud sõiduki peale- ja mahalaadimise tulemusena, sealhulgas sõiduki ümbermineku või sellele langenud koormast põhjustatud kahjustused. Kukkuvate objektide Kukkuvate objektide poolt põhjustatud kahjustused. Transpordikulud Hüvitame kulud, mis on seotud meditsiinilise transpordiga õnnetuskohast lähimasse esmaabi pakkuvasse asutusse. Loodusõnnetus Sõidukile tormi, üleujutuse, välgu ja rahega tekitatud kahju ning nende loodusnähtuste poolt lendu paisatud kukkuvate objektide poolt tekitatud kahju

Comentarios