Arvelduslaen; kreedit 24

Kui maksja konto ei vasta valitud kontole, siis makse kas asendatakse valitud kontoga või seda ei impordita. Kiirlaen ettevõttele; laenu kaastaotleja õigused. ++TehinguteArvSelles makseinfo plokis sisalduvate tehingute arv. Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia BIKkood.Saaja panga nimi. Kui lõpliku maksja info sisestatakse kreeditkorralduse makseinfo plokis, kohaldub see ainult käesolevale maksele. Kui sisestatud on nii struktureeritud kui ka struktureerimata info, viiakse saaja viide struktureeritud info alt struktureerimata info sildi alla EACT struktureerimata ülekande info vormindamisreeglite standardi järgi. Bonga bonga kiirlaen; laenud 18 aastasele.

Intressikulu - leiti 89 faili - , lehekülg: 4

. Madala intressiga laen; laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Kui kontol ei ole piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade.Kui LHV BIC-kood on vigane või puudub, asendatakse see korrektse koodiga.++LõplikMaksjaSEPA-spetsiifiline info. Makse tegemise otstarve.Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarve.+++KohustuslikAruandlusMaksete deklareerimise info. Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: makse prioriteetsus.Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarbe kategooria.++MääratudTäitmiskuupäevMaksja konto debiteerimise kuupäev.Pool, kelle kontolt maksesumma debiteeritakse. Kui kontol ei ole määratud valuutas piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade.+++TeenustasukuludeKandjaVt toetatud väärtusi jaotises Koodid: teenustasukulude kandja.+++Lõplik maksjaSEPA-spetsiifiline info. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.++++PrioriteetsusMakse prioriteetsuse info. See väärtus kohaldub kõigile selles makseinfo plokis sisalduvatele maksetele. Mis tahes muud sisestatud väärtust ei võeta arvesse.++++++ViideSiia sisestatakse makse viitenumber. Makse tehakse maksesumma valuutas. Lubatud on kõik panga poolt makseteenusteks aktsepteeritud valuutad. Kuvatakse vastav veateade.Ei ole tarvis täita. Kinnisvara tagatisega laen; halens krediit. Arvelduslaen; kreedit 24. Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: makse prioriteetsus.Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarbe kategooria.++++MaksekorralduseSummaMakse algataja määratud maksesumma ja valuuta. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.++KontrollsummaKõigi selles makseinfo plokis sisalduvate üksiksummade kontrollsumma valuutast olenemata. Kui lõpliku maksja info sisestatakse makseinfo plokis, kohaldub see kõigile selles plokis sisalduvatele maksetele.

Kasutatakse juhul, kui BICkood või kliiringsüsteemi liikme identifikaator pole makse algatajale teada.+++SaajaPangaKontoSaaja panga konto korrespondentpangas. Arvelduslaen; kreedit 24.

Tagatiseta laenud › Kontrollima!

.

Investeerimisühingu aruandluse kord – Riigi Teataja

. See väärtus kohaldub käesolevas kreeditkorralduse makseinfo plokis olevale maksele

Comentarios