Anna eraisikule laenu; oma raha

Muu laenulepingu korral tuleb intressi maksta üksnes juhul, kui see on kokku lepitud. Kui tegemist ei ole seotud isikuga, siis võib maksurisk tekkida juhul kui laenu tingimustest nähtub, et laenusaaja ilmselgelt ei suuda laenu tagasi maksta. Ja küsimuse all ei ole hetkel see, kas ja kuidas laenuvõtja laenu tagasi suudab maksta. See on juba nii vana probleem, et osad ettevõtjad arvavad, et ettevõtte rahaga võib toimetada nagu isikliku taskuga. Tulu võib teenida nii intressina kui ka muul moel. Teistel juhtudel oleneb olukorrast kas ettevõtlusega mitteseotud kulu või seotud kulu. Anna eraisikule laenu; oma raha. Need on kaks täiesti erinevat asja. Nad kindlasti põhjendavad selle koos vajalike §-dega korralikult ära.

Paljud väikelaenuandjad peavad märtsis tegevuse lõpetama.

. Nagu teate, kadus TSD deklari lisast rida,mille kaudu mõni loll ka numbreid sisestas ja sealt kenasti iseendale tulumaksukohustuse vabatahtlikult võttis,kuigi iga üksiku laenu andmise case on erineva eesmärgiga. St intressimäärade osas piiranguid tõepoolest seaduses otseselt pole, kuid tehingud tuleks siiski teha turutingimustel. Ja ÄRGE PAKKUGE lahendit, kus ettevõte annab laenu teisele ettevõttele. On täiesti kindel, et ettevõte ilma intressita laenu ei saa anda, ilma et tekiks ettevõttele maksukohustus. Tundub, et enamus viimastest kommenteerijatest, kes siin sellist tegevust lähtuvalt oma soovidest ja tahtmistest õigustavad ongi sellised ettevõtjad, kes oma isiklikul ja ettevõtte rahakotil vahet ei taha teha. tagasimaksmisega Y aasta pärast, intresse tehingult ei arvestata. Sellel laenu andmisel peab ju olema miski põhjus- kas saada tulu või siis muu kasu või seotus aga niisama lambist ei anna keegi ilma intressita laenu- ole sa finantsteenust osutav või mitte ettevõte. Ehk tahan laenu anda kuna see on mulle/äriühingule tulevikus kasu toov tehing. Ta ei usu vist ei juriste ega advokaate. isik lepivad kokku nagu soovivad. Äriühingu poolt laenu andmise ettevõtlusega seotuks või mitteseotuks kvalifitseerimisel lähtub maksuhaldur eelkõige sellest, kuidas on laenu andmine seotud laenuandja ettevõtlusega. Sinu pakutud kohtulahend ei puutu antud juhul kuidagi teemasse. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Ja tõtt öelda mina ka ei saanud aru, milleks lugeda kohtulahendit käibemaksu teemal.

Laen firmast eraisikule -

. Maksuseaduste juures on vägagi vahet, kas tegu juriidilise või füüsilise isikuga. Siiani te ainult räägite sellest. Juba mitu korda kirjapandu ümberkirjutamata jätmine ei ole oskamatus põhjendada. Siinkohal ei ole oluline, kas laen on antud seotud isikule või mitte.

Laenukool - 5 kõige tüüpilisemat viga eraisikute laenukäitumises

. Aga kordan veelkord, esita maksuametile ametlik päring, ja saad korrektse ning põhjendatud vastuse, miks seda teha ei tohi. Aga sellise jutu peale, et annan ettevõttest sõbrale niisama kasutamiseks ettevõtte raha, ja kunagi müstilises tulevikus hakkab see ettevõttele kasu tooma.no see tõttöelda ajab kassid ka naerma. Kui antakse intressiga laenu, on intress maksuvaba käive, kuid selle mõju sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioonile sõltub sellest, kas intressitulu on juhuslik või mitte. Kui see nii lihtne oleks, siis poleks ju mingit vajadust igasuguseid skeeme nuputada, kuidas ettevõttest rahasid välja kantida. Väga raske iseloomuga inimene see Melli. Te ei ole siiani toonud ei ühtegi kohtulahendit, ega ühtki juristi kommentaari, mis ütleks, et jah, ettevõtte raha ettevõttega mitteseotud eraisikule tasuta kasutamiseks andmine on täiesti ok ja seaduslik. Intressi puudumine iseenesest ei muuda laenu ettevõtlusega mitteseotuks, mitteseotuks muudab laenu asjaolu, et see ei teeni äriühingule tulu. Lihtsalt annan sõbrale ja asi korras. Sellest tulenevalt on laenu andmine üldjuhul ettevõtlusega seotud, kui laenu andmisega teenitakse tulu.

Korteriühistulaen | Coop Pank

. Või õigemini tohib, kui maksta vajalikud maksud. Laen arvuti tagant lahkumatta; взять кредит в Эстонии. Pandimaja krediit; kiirlaenud.Eesti sularahas. Firma ei pea mitte kasu saama. Aga intressi määrab ka VÕS. Teatud juhul võib olla põhjendatud ka intressita laenu andmine.

Seega ikka laenu sisu ja ettevõtlusega seotus on tähtis.. Mina ise sellist leida pole suutnud. Ainuke teadlik persoon võib olla õigusbüroost. Kellegi isiklik arvamus ei ole mulle piisavaks argumendiks kahjuks. kohtulahendi ettevõtlusega mitteseotud isikutele antava laenu intresside kohta ja see kehtib ka füüsilistele isikule.See lahend muutis maksuhalduri praktikat ja seisukohta. SMS laenu aegumine; kiirlaenud kontoristkatte. Ja põhjendamiseks on erinevad vastajad toonud välja palju erinevaid seadusepunkte, mis mõttega ma veelkord hakkan neid ümber kirjutama

Comentarios