10 raha teemalist filmi, mida sa peaksid vaatama

Kui mingil hetkel need toetused ära võtta, siis me oleksime täiesti käpuli maas.Aga mis on teie suurem plaan, kui EKRE võidaks. See on väga suur võim käputäie inimeste jaoks. Me oleme selle vastu, et me astuksime Euroopa Ühendriikidesse. Esiteks ei tohiks sekkuda vaeste riikide siseasjadesse. Läti näitel teeb ta seda väga edukalt. Võiks isegi öelda, et sellega on tõsiselt hiljaks jäädud. Neil on rohkem rahvahääletusi ja valimiskünnised on palju madalamad.Üks küsimus veel. Järjest rohkem tekib juurde institutsioone, mis on tsentraliseeritud.Kõlab nagu Orwelli raamat. M: Jah, Euroopa Keskpank kontrollib juba praegu rahapakkumist ja selle kaudu suuresti ka euroala riikide majandust. Küsimus ongi selles, et kellele see kasulik on. R: Tegelikult ju praegune valimissüsteem ei ole demokraatlik. Me ikkagi lähtume Austria koolkonna ideedest ehk siis keskendume pikemale perioodile, mitte lühikesele, nagu väga palju poliitikas tavaks on. M: Eks siin tuleb mängu ühiskondlik arvamus, et kui sa hakkad selliseid teemasid käsitlema, saad sa kohe tarkade tegelaste tormi osaliseks. Seega ei ole ma kuidagi vastu ideele, et ülespuhutuse, jõhkruse, silmakirjalikkuse ja Stalini lähikonna teiste tunnuste ilukirjanduslik kujutamine on õigustatud. Elektriaktsiisid ja kütuseaktsiisid samuti – me saaksime ise endale põlevkivist kogu vajamineva kütuse toota.

Esindusdemokraatia on oma aja ära elanud. Meil peaks olema võimalus, et oleks palju rohkem erinevaid õppekavasid. R: Isegi rohkem nagu Huxley “Hea uus ilm”. Aga samal ajal ei ole meil vaimselt seda, mida meil on vaja.Kui vaadata globaalset majanduskriisi, siis mida tuleks teie meelest teha, et kogu maailmas likvideerida vaesus. Mittespetsialistidest publiku jaoks võib see tunduda juuksekarva lõhki ajamine. See selgelt liigub sinna poole. Tegelikult käib see hoopis teistmoodi. Hitleri tegevus juutide ja teiste tagakiusamisel on õigusega üks inimajaloo kõige paremini kirja pandud sündmusi. Tegelikult väga suurt vahet pole, sest euroala laguneb niikuinii. Näiteks suur osa inimesi meie erakonnast kandideeris möödunud valimistel üksikkandidaatidena ja nad oleksid arvatavasti valituks osutunud, kui valimissüsteem oleks teistsugune olnud. 10 raha teemalist filmi, mida sa peaksid vaatama. Enamgi veel, ma usun satiirikute õigusesse võtta sihikule mida ja keda iganes islamist Stalinini. Tema palju verisem ja kauem püsinud Nõukogude teisik on Venemaal ja välismaal endiselt mähitud müütide ja propaganda sisse. Näiteks kui saada riigikokku, siis saaks hakata valimissüsteemi muutma ja sisse tuua näiteks otsevalimised. R: Teine teema on veel ka Estonia hukk, kus hauarahu lepinguga on tagatud, et ei olegi võimalik seda edasi uurida. See peab olema enda vaba valik, et oled patrioot.Eesti keel on praegu ju samamoodi venelastele peale surutud. See on mingis mõttes kultuuriline küsimus.

Edward Lucas: Iannucci film süvendab väärarusaamu.

. Ja kõigepealt võetakse ette indiviidid ja siis perekond, väikesed kogukonnad, rahvusriigid ja nii ta läheb. Kui järelkasvu peale ei tule, siis erakond sureks. Kindlasti on meie erakond selles mõttes vabam kui teised. Kuidas peaks teie meelest eestlased ja Eesti venelased koostööd tegema. aastat kõrvale oma illusioonid Adolf Hitleri ja natsismi suhtes. M: Me ei tea, mis seal toimus, aga kahtlane on see igal juhul. EL-ist otseselt välja minna ei ole vaja. Küsimus on selles, et riik ei pea seda rahastama. Ma olen näinud, et mingid uudised, mis on Telegramis olemas, ilmuvad varsti ka Delfisse näiteks ja et Delfi üritab sellega kaasas käia, saades aru, et inimesi huvitavad sellised teemad. Mis puutub meie poliitilisse süsteemi, siis seda oleks vaja seestpoolt muutma hakata, aga selleks, et sisse saada, oleks vähemalt alguses vaja reeglite järgi mängida. Sellepärast on väga tore, et on selline väljaanne nagu Telegram, mis pakub konkurentsi mingis mõttes. Riiklik haridussüsteem on üles ehitatud liberaalsetele ratsionalistlikele ideedele, et iga laps läheb kooli puhta lehena, tabula rasa’na, ja siis sinna peale saab hakata süsteemi ehitama. Kui rahu tagamise nimel püüda need riigid ühendada liiga tugevate sidemetega, siis see tähendab tegelikult seda, et võim on tsentraliseeritud kuskile teise kohta ja ei ole võimalik, et see oleks demokraatlik. Lätis on palju rohkem demokraatiat kui Eestis. See Euroopa Liit, millesse Eesti astus, on väga teistsugune kui see EL, milliseks ta on praegu muutnud pärast Lissaboni lepingut.

"Sügisball" on aus kaup: ei mingeid peeniseproteese.

. Kogu see finantskriis lõpeb tõenäoliselt sellega, et võim tsentraliseeritakse veel rohkem ja Brüsselile antakse õigus riikide eelarvepoliitikat kontrollida.Seda kontrolli on ju praegugi üsna palju. M: No ma loodan, et me saame selliseid asju vältida. R: Esimene erinevus on see, et me ei saa raha kuskilt VEB fondist ega Rootsi pankadelt või Venemaa ärimeestelt.No praegu ei saa, aga kui te võidaksite, siis tuleb keegi, kes annab pappi ja ütleb, et teeme nüüd nii. Nõukogude ajal meil ei olnud poes isegi piisavalt toitu, nüüd on meil aga kõik, mida oskame ihaldada. Elava kujutlusvõime viljad on veenvad, kui nad toetuvad tegeliku elu hüppelauale. Meil on noorteühenduses päris palju erinevaid arvamusi. Esiteks siis majandus – tuleb end lahti haakida ülemaailmsest majandussüsteemist, ükskõik, mis on selle tagajärjed. Ilmselge on see, et valitsus on läbi ajaloo tekitanud mingeid rünnakuid, et õigustada sõda või vabaduste äravõtmist. Meie küsimus on see, et kuidas seda kõigepealt Eestis teha.Ja sellepärast ongi meil vaja oma valuutat. Enne kui nad saavad meile füüsiliselt ligi, peavad nad meile energeetiliselt ligi saama ehk siis pähe pääsema. Ei pea minema nende maavarade kallale, neile võlgu andma jne.Meile tundub, et praegune rahandussüsteem ei saa kunagi olla nii edukas, et kõik oleksid õnnelikud. Tuleb tsentraliseeritus ära võtta. Meil publikuna on õigus seda mitte vaadata või kurta. Ta on nii valedele alustele ehitatud esiteks ja teiseks ei täida ükski riik Maastrichti kriteeriume. Aga see, et me läheme koalitsiooni, eeldab, et me saame oma põhimõttelised seisukohad läbi viia. M: Mina olen iseenesest poolt. R: Küsimus ei ole selles, et kogu maailmas vaesust ära kaotada, vaid see on iga riigi siseasi. Orwelli raamatus kontrollitakse inimesi hirmu ja vägivalla abil, aga Huxley omas emotsioonide abil. Et kõik sünnivad originaalidena, siis lähevad kooli ja väljuvad sealt koopiatena. Eesmärk on see, et luua globaalne sotsialistlik riik. Nad ei saa meile enne midagi teha, kui me neid näiteks kartma ei hakka vms. See on sama lugu nagu seaduste tõlkimisega vene keelde. Edward Lucas on rahvusvaheliselt edukate raamatute “Uus külm sõda” ja “Pettus” autor ja ajakirjanik. Tegelikult tuleks haridussüsteem riigi alt ära võtta – siis tekiksid erakoolid ja see läheks tegelikult odavamaks, kui panna asi vaba turumajanduse alla. – Salapolitsei ülem Lavrenti Beria vahistati paar kuud pärast diktaatori surma, mitte kohe pärast seda. Praegu kontrollitakse ka toetuste kaudu. M: Ilmselt oli see kõik dirigeeritud. Isegi kaks Eesti-täit saaks toota ja isegi väga odavalt, aga meie ostame sisse mingit kallist naftat Lähis-Idast, mis on USA pärast hästi kalliks aetud.Oletame, et te saate sinna pumba juurde, panete kõik kraanid kinni ja teete hoopis teistsuguse süsteemi. Aga mingis mõttes oleme me tuumik, mis paneb aluse sellele, et erakond üldse oleks aktiivne. See on erakoolide enda asi, mis keeles nad õpetavad. Kui meil on selline rahvusriikide Vestfaali süsteem, siis riigid ei tohiks sekkuda üksteise siseasjadesse ka majanduslikult mitte. Nii paljud teadlased on ju selle ümber lükanud. Siis tekiksid ju väga suured ärihuvide konfliktid ja võib juhtuda, et tekitatakse n-ö sõjaolukord. Kindlasti finantsringkonnad ja korporatsioonid, ravimitööstus, militaaria ja need, kes kontrollivad toidutööstust ja meediat. Sa ei ole enam “kvaliteetne”, kui hakkad mingeid vandenõuteooriaid ja tulnukaid käsitlema. See on ju ebaloomulik, et nad peavad hakkama järsku suuremat osa õppekavast omandama eesti keeles, kui nad keelt isegi ei oska. M: Kui vaadata USA-s telekanaleid, siis nad räägivad äravahetamiseni sarnast juttu.Väga palju sellest jõuab ka Eesti peavoolumeediasse. R: Ja teiseks on meil rohkem vaba turumajandust vaja. Nende seas on püsiv usk süsteemi loomupärasesse altruismi ja kangelaslikkusesse: võrdsuse ja inimväärikuse ideedele ehitatud riiki, mida saadab fašismi üle saavutatud võidu aupaiste. R: Eks seda kindlasti üsna palju läänest suunatakse ja asi on tegelikult laiem. Eestis oleks vaja rohkem rahvahääletusi ja rahvaalgatusi. Siis võib vabalt osa koole õpetada venekeelselt, kui venekeelne kogukond on seal piirkonnas ülekaalus. Selleni jõuad sa iseenda sees näiteks rahvaluule kaudu, külastades ajaloolisi paiku, või poliitiliste debattide kaudu koolides, kus õpilased saavad ise oma arvamust avaldada. Huumor vabastab meeled, aitab ära hoida mõttelaiskust ja tõrjuda eemale hirmu. sajandist saadik on Euroopas olnud hästi toimiv rahvusriikide süsteem Vestfaali rahust peale, kus on jõudude tasakaal ja võrdne konkurents. See on matemaatiliselt võimatu, et ta ei lagune. R: Me teeme neid asju ilma rahata ja need, kes seda raha kontrollivad, tõenäoliselt suurem osa ei ole meie poolt. Praegu saabki olla ainult nii, et on ülirikkad ja vaesed. Minu tõsisem mure on aga see, et Stalini siseringi naljanumbrina kujutades süvendab film niigi levinud väärarusaamu Nõukogude Liidu tõelise olemuse kohta. Mingid Postimehed ja sellised vaatavadki uudisteagentuure, BBC-d, CNN-i ja võtavad sealt uudiseid. Kui härra Iannucci laseb oma koomikutalendi käiku ka Hitleri enesetapu kujutamisel, vaatan ma rõõmuga ka tema naljakat filmi Stalinist. Kust saada ruttu laenu; omaniku laen osaühingule. R: Näiteks Ungari ajab üsna iseseisvat poliitikat ja nad tulevad üsna hästi toime, või lätlased.

Arvustus. Kaks vastandlikku sõjafilmi, muinasjutt vs.

. Siis tekiks mitmekesisem haridus, mis ei toodaks koopiaid.

Eesti - Page 7

. – Georgi Žukov oli marssal, mitte feldmarssal, ning Stalin saatis ta sõjaaegsetest saavutustest hoolimata kadedushoo ajel provintsidesse eksiili. Kui mina oleksin peaminister, siis ütleksin USA presidendile, et tuleks uus uurimine teha, sest inimesed nõuavad seda. Siit tulebki välja, et riik ei taha koolitada inimesi, kes oma peaga mõtleksid. Või siis juhtub nii nagu kunagi vapsidega, et nad võeti maha, kuigi nad tegelikult ajasid Eesti asja. aasta Moskva pommiplahvatuste kohta ja need lood on väga sarnased. Tuleb lisada, et igasugune satiir paraku ei tööta. Aga me püüame anda endast parima nende väikeste ressurssidega, mis meil on. See on kindlasti üks asi, millelt Eesti peaks oma allkirja ära võtma. Kui neid vaadata, siis nemad on ju tegelikult kogu selle süsteemi ohvrid. R: Ja nüüd kasutavad neid samamoodi ära.Jah, kasutavad neid ära, aga tegelikult on nad samamoodi ohvrid nagu meie. R: See on iseenesest selline asi, mida saab ainult rahvahääletusel paika panna. Tegelikult on masse mõrvanud Nõukogude ja natsirežiimide ainus erinevus selles, et üks neist sai lahinguväljal lüüa. See on juba väga tõsine probleem ja selle kaudu saab ühest küljest Venemaa oma huve ellu viia Eestis. Noormeeste arvates on maailmavalitsejatel plaanis luua globaalne sotsialistlik riik ja Eesti peaks kindlasti astuma samme, et sellega mitte kaasa minna. Maailmavalitsused tekitasid sõjad ja konfliktid, ise samal ajal teenides ja tõstsid ühe rahvamassi teise kohta elama. See esitab väljakutse moodsate diktaatorite türanniale ja hajutab aukartust nende surnud eelkäijate vastu. aasta aprillis oma viimased päevad. Meil peaks olema rahvuslik valuuta, mis esiteks ei ole keskpanga kontrolli all ja teiseks on tagatud metsa või kullaga. Esiteks see, et midagi sellist toimus, on loomulik, sest meil on immigrante rohkem kui paljudes teistes Euroopa riikides. Selleks, et häid satiirikuid saadaks edu, peab loomingulistel inimestel olema vabadus ebaõnnestuda ja luua materjali, mis osutub mittenaljakaks, maitsetuks või varjamatult solvavaks. R: Meedia kaudu toimubki inimeste kultuuriline mõjutamine. Aga see on isiklik seisukoht, mitte erakonna oma. See stimuleerib ainult vasakut aju poolkera, mis tegeleb n-ö käsutäitmisena, kuid parem pool on ju see, mis tegeleb loovusega. Me ei hakka selliseid kompromisse tegema, et raha nimel põhimõtetest lahti öelda.Kui vaadata, mis praegu Eesti ja kogu maailma poliitikas toimub, siis peab olema ju päris ignorantne, kui sa ei saa aru, et see on täielik pettus. Kõik need lülid tuleb ära kaotada, et ei tekiks kogukondi. EKRE noortekogu taunib Uut Maailmakorda Telegrami toimetust külastasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noored Mait Kraun ja Ruuben Kaalep, kes tutvustasid avameelselt nii oma isiklikke kui ka erakonna vaateid. Laps peab kõike pähe tuupima ja õppima samu asju nagu kõik teised. Seal on kõik kontaktandmed olemas. Tänaval on näha hästi palju hedonistlikke kosmopoliite, kes on orienteeritud edukusele, keda on lihtne kontrollida ja kellega on lihtne manipuleerida. R: Venelastel peaks kindlasti olema õigus teha erakoole oma raha eest. Loomulikult võiks olla neil ka eestikeelset õpet, aga see peaks algama süvendatult juba esimesest klassist alates ja loomulikult mitte pealesunnitult

Comentarios