Üürimine vs kinnisvara ostmine: kumb on mõistlikum?

Ilmselt on selliste lühikeste üürilepingute mõjutajaks olnud suveperiood. Omaniku rolli kandmine pole enam paljudele jõukohane, kinnisvara omamine pole enam prioriteetne investeering ning eluaseme üürimine ei eelda võrreldes korteri ostmisega olulist omafinantseeringut. Eestis on üüriturg veel välja kujunemata ning selleks et turgu korrastada, tuleb luua vastavad tingimused.

Kinnisvara välismaal - lisandunud uued eksklusiivsed.

. Teisalt suureneb ettevõtete arv, kes üüriteenuseid pakuvad. Lastehoius - on see mõistlik?. Lisaks on Eesti ühiskonnas toimunud oluline mõttemaailma muutus, et eluaset ei pea tingimata omama koos pikaajalise pangalaenuga. Üürileandjad ise ütlevad üürihuvilisest ära erinevatel põhjustel, milleks võib olla kas siis üürniku taust või lemmikloomade olemasolu. Tallinnas planeeritakse juba spetsiaalsete üürimajade arendamist, kuid teadaolevalt ei ole tänaseks veel ühegi üürimaja ehitust alustatud. Umbes aasta tagasi tõusis nõudlus üüriturul lakke ja ühtäkki hakkasid kõik sellest rääkima. Mõlema osapoole õiguste kaitseks, tuleks sõlmida ametlikke võlaõigusseadusega kooskõlas üürilepinguid. Enamus kortereid üüritakse keskmiselt üheks aastaks. Näiteks maksuvaba laenuintress vs tulumaks üürile soosib tänasel päeval musta turgu. Kõige soodsama intressiga laenuandjad; koduliising. Üüriturul oleme sarnases protsessis, mis on praeguseks toimunud paljudes arenenud riikides, kus tulevikus üürileandja rolli saab endale pigem riik või suuromanikud. Seega mõjutavad üüriturgu mitmed tegurid nagu näiteks inimeste laenuvõime, väljaränne, uute töökohtade tekkimine tõmbekeskustesse, inimeste aina suurenev liikumine linnade vahel, rahvastiku vananemine ja vähenemine. KMS meile selles osas juhiseid ei anna. Tänu sellele saaksid tekkida ka pikemaajalisemad ja stabiilsemad üürisuhted ning kõik see elavdaks ja korrastaks üüriturgu.

Kinnisvarabuumi tipul korteri üürimine vs korteri ostmine.

. Üürimine vs kinnisvara ostmine: kumb on mõistlikum. Vaadates turgu täna ja aasta tagasi, siis võrreldes eelmise aasta sügisega on Tallinna kesklinnas korterite tehingute arv ja rahaline maht. Üürnikuks kujuneb inimene, kes ei taha ega ka suuda ennast majandada nii, et omada kinnisvara ja on seetõttu nõus eelkõige üürniku positsiooniga.

Tudengite poolt põhjustatud sesoonsed hinnakõikumised võivad tulevatel aastatel hakata vähenema, kuid teatav sesoonsus hindadesse kindlasti jääb. Kõik see kasvatab ka aegamisi üürikorterite osakaalu kinnisvaraturul.

Kinnisvara käibemaksuga maksustamine – Pilvebüroo

Comentarios