Laenud eraisikule; kiirlaen kuni 900 euri

Eraisiku laen - Bondora laenud

. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

Laenud Eraisikutelt - Soodne ja Parim Intress

. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. andmed maksevõime kohta; i. EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Kiire laen; võtan laenu valga maakond. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Laenud eraisikule; kiirlaen kuni 900 euri. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. Soodsalt 100 eur; laen 100 500 eur.

Järelmaks · LHV

. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.. Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a.

Tarbijaveeb - | Lähedase kaotus ja pärimine

. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt

Comentarios