Kodulaen; laen osaühingule

Tagatise seaduslikkus Tagatiseks pakutav kinnisvaraobjekt peab olema kooskõlas ehitusnormidega - vajalik on ehitusloa/ehitusteatise ja kasutusloa/kasutusteatise olemasolu. Lisatagatis ei pea kuuluma laenutaotlejale. Kodulaenu lisatagatiseks ei sobi äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, autod, käendus ja finantsinstrumendid. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Laenude refinantseerimine ja laenude ühtseks vormistamine; laenud maksehäiretega. Kui lisatagatiseks olev kinnisvara ei kuulu laenusaajale, peab sellele hüpoteegi vormistamiseks lisatagatise omanik tulema ise notarisse  või vormistama sobiva sisuga notariaalse volikirja. Kodulaen; laen osaühingule. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee. Aktsepteeritakse ka kinnisvara, mis kuulub laenutaotleja vanematele. Väiksema omafinantseeringuga on võimalik kodulaenu võtta lisatagatise olemasolul. Kui objektil esinevad selles osas puudused, võib pank aktsepteerida, et puudused kõrvaldatakse pangaga kokkulepitud aja jooksul pärast laenu välja maksmist. AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja.

SEB -

. Oluline on, et taotletava kodulaenu teenindamise kõrval suudaks laenutaotleja tasuda kõik senivõetud kohustused ja elamiskulud. KredExi kasutamine eluasemelaenu võtmisel KredExi käendusel on võimalik taotleda kodulaenu siis, kui vähemalt üks laenutaotleja kuulub KredExi poolt määratud sihtgruppi.

Helen Külaots vabakutseline ajakirjanik. Kui kliendil puudub omafinantseeringu tasumiseks raha, saab kasutada lisatagatist. PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. Seda juhul kui taotleja krediidivõime sellises summas laenu võtmist võimaldab. Kuna kinnisvara omanik vastutab ehitusnormidele mittevastavuse eest, siis on ostjal mõistlik paluda senisel omanikul kõrvaldada kõik puudused enne ostu-müügilepingu sõlmimist. See kehtib nii ostetava kui ka lisatagatiseks pakutava objekti kohta. Selle tagatiseks aktsepteerimisel on oluline ka objekti turuväärtus  ja dokumentatsiooni, sh nõutavate lubade korrektsus. Lugege lisaks: Noore pere laen KredExi käendusel Kui olete sobiva kodu välja valinud, täitke eluasemelaenu taotlus. Kui aga soovite enne valiku tegemist oma võimalusi arutada, siis tulge terviknõustamisele.

Kodulaen - Leidke endale kõige soodsaim laen!

. Üldised eluasemelaenu saamise tingimused Laenu andmisel hindab pank konkreetse laenutaotleja krediidivõimelisust, võtab arvesse ka tagatise väärtust ning leibkonna kulusid

Comentarios